Wednesday, December 7, 2011

Kahulugan ng AIMP Logo

Posted by Roland Javier from Jesus' Knights


Ang Krus na kawayan - simbolo na anumang problema ang dumating ay yuyuko lamang subalit muling tatayo at hindi mabubunot
Kalapati na lumilipad - simbolo ng banal na espiritu na mula sa Panginoong Hesu Kristo na nagdadala ng salita at pag-ibig ng ating Panginoon
Tila bandila ng Pilipinas - simbolo na ang grupong ito ay mula sa bansang malayang Pilipinas at kabilang sa Metodista sa buong mundo.

No comments:

Post a Comment